Regulamin Produkcji Vision Wear

1. Regulamin produkcji jest integralną częścią Regulaminu sklepu Vision Wear, a jego akceptacja (tj. akceptacja Regulaminu produkcji Vision Wear) wiąże się

z akceptacją Regulaminu sklepu oraz Polityką Prywatności i plików Cookies Vision Wear;

2. Pierwszy projekt przygotowywany jest w ciągu trzech dni roboczych od momentu ustalenia wszystkich dotyczących go szczegółów. O terminie otrzymania projektu Klient poinformowany zostanie telefonicznie i/lub mailowo po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji do jego wykonania;

3. Klient ma prawo do wprowadzenia trzech nieodpłatnych poprawek projektu. Każda następna zmiana w projekcie zrealizowana zostanie po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł;

4. Wysokość kwoty potencjalnego zamówienia ustalana jest w oparciu o cenniki dostępne w poszczególnych zakładkach na stronie www.visionwear.pl/produkcja/ jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad projektem. Ustalenia te stanowią jedynie zarys faktycznych kosztów związanych z ilością wprowadzanych do projektu poprawek i z ostatecznym zamówieniem Klienta;

5. Zastrzega się, iż projekty wyjątkowo czasochłonne i skomplikowane, znacząco przekraczające średni określony czas na przygotowanie wizualizacji będą wyceniane indywidualnie, a o ich cenie Klient informowany będzie telefonicznie i/lub mailowo z wyprzedzeniem;

6. Czas przedstawienia docelowego projektu uzależniony jest od płynności komunikacji;

7. Klient ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od dalszej współpracy na każdym etapie poprzedzającym płatność. W takim przypadku niedokończony projekt pozostaje we władaniu firmy Vision Wear, a po usunięciu z niego logo Klienta może on być nadal powielany i odsprzedawany np. za pośrednictwem sklepu znajdującego się na stronie www.visionwearsport.pl;

8. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta wpłaty na wskazany nr konta, a czas produkcji nie przekroczy 14 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania należności na koncie Vision Wear;

9. Po dokonaniu wpłaty Klient traci prawo do wprowadzania poprawek oraz rezygnacji z zamówienia. Powyższa decyzja znajduje swoje poparcie w fakcie, iż prawo odstąpienia od Umowy (zakupu towaru) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

10. Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania logo Vision Wear na produkowanych przez nas ubraniach. W porozumieniu z Klientem i na jego wyraźną prośbę wielkość logo i jego umieszczenie na projekcie mogą zostać zmienione.

11. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Firma Vision Wear nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne Klienta wiernie odwzoruje kolory, dlatego zastrzega sobie prawo do delikatnych „odchyleń” w produkcie końcowym.

12.Gotowe produkty mogą różnić się w pewnym stopniu od projektu graficznego (margines tolerancji wynosi do 1,5 cm zarówno w przesunięciu jak i wielkości poszczególnych elementów). Różnice związane są z koniecznością przeniesienia projektu z wizualizacji na wykrój, a następnie zszyciem zamówionych produktów. Prosimy wziąć również pod uwagę fakt, iż gotowa odzież prezentuje się nieco inaczej na każdej z noszących ją osób.

 

Dziękujemy Ci, że z nami jesteś!

Team Vision Wear